⏯ فریدون فرخزاد یک ایرانی میهن‌دوست و وطن‌پرست که ۲۸سال پیش در چنین روزی توسط رژیمِ سراپا فساد و دروغ و ترورِ، فرقه تبهکارانِ جمهوری اسلامی به قتل رسید.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – فریدون فرخزاد از ۴۱سال پیش روزهای سیاه امروزِ ایران را پیش رو می‌دید و فریاد می‌زد. او فقط به ایران می‌اندیشید.