⏯ فیلم انتخاباتی یک مفسد اقتصادی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامهنوز جوان هستم، حوصله دارم، صدامم بلنده، یقه وزیر رو می‌گیرم… این شخص به اتهام اختلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شد، او “محمد عزیزی” نماینده مجلس و عصاره فضائل شورای نگهبان است.