⏯ فیلم مستند:«میرحسین موسوی، نقاش، ۱۶ آبان ۱۳۹۲»

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنقاشی‌های انتزاعی(آبستره)، نقش‌مایه‌های اصیل ایرانی، نقاشی‌های عرفانی-مذهبی، رنگ و بوی معنوی، خط‌نگاره‌ها.