⏯ کشور بدون زندانی سیاسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشعار میدن مرگ بر ضد ولایت فقیه! بعد میگن کسی که ضد ما باشه تحت فشار قرار نمیگیره