⏯ لواسان سرریز مفاسد کشور از جمله نظام بانکی و خصوصی سازی هاست

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممیلاد گودرزی؛ سردبیر شهرداد در برنامه #جهان_آرا شبکه افق:

🔺لواسان نمونه مهمی بود. هم از این جهت که نشان بدهیم چه بلایی در کشور دارد بر سر محیط زیست می آید، هم از جهت اینکه افتضاحات شهرسازی را نشان بدهیم، هم برای اینکه بگوییم چه ارتباطاتی بین سرویس دهنده ها و سرویس گیرنده ها شکل گرفته است.

🔺لواسان سرریز مفاسد کشور از جمله نظام بانکی و خصوصی سازی هاست. خصوصی سازی ظاهرش اینست که از کارخانجات شروع می‌شود ولی باطنا تا رختخواب هایمان هم می رسد.

🔺وقتی برای عده ای چنین انباشت ثروتی صورت می گیرد معلوم است که اینها دیگر بین مردم نمی توانند زندگی کنند. کم کم شهرک های خصوصی با دیوار هفت متری می سازند. برای خودشان مدارس خاص هم دارند، مهمانی های شان هم خاص است.

🔺الآن معمولی ترین مدارس غیرانتفاعی تهران حدود ۳۰ چهل میلیون شهریه می گیرند. یعنی بچه یک خانواده فقط ماهی ۳ الی چهار میلیون شهریه مدرسه اش است و آنطرف با ماهی ۳ میلیون دو تا خانواده کارگردارند زندگی می کنند.