⏯ مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه، با برگزاری تجمع اعتراضی در هشتمین روز

پایگاه خبری / تحلیلی نگامکارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه، با برگزاری تجمع اعتراضی در هشتمین روز از مجموعه اعتراضاتشان که با هدف بازگشت به کار ۲۰ تن از همکارانشان صورت گرفته خواستار توجه مسئولان و مدیران بر مرتفع کردن نیازهایشان تاکید کردند.