⏯ محسن مهرعلیزاده: برنامه و زمانبندنی مشخصی برای اشتغال و بحران های اقتصادی دارم

نامزد ریاست جمهوری در نشست خبری بعد از ضبط برنامه تبلیغاتی در تلوزیون : صحبت هایی که شد درخصوص معیشت مردم، اشتغال مردم، جلوگیری از رانت و فساد، کنترل بودجه، ایجاد راهکار برای رفع بحران های موجود در زمینه اقتصادی، کاهش روند افزایش قیمت ها بود.

امیدواریم بتوانیم در نیمه دوم ۱۴۰۰ که کار ما شروع می شود، حرکت جدی در تولید و اشتغال داشته باشیم، مسئله صادرات و بازارهای صادراتی را از پی بگیریم، بازارهای صادراتی را حفظ کنیم. بر روی بازار منطقه خیلی حساب کرده ام.

این ویدئو را در

اینجا

ببینید