⏯ محمود صادقی : برخی نماینده‌های مجلس در ماجرای بورسیه‌ها معرفی‌کننده بودند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماز آقازاده فلان وزیر تا آقازاده فلان امام‌جمعه و سردار در بورسیه‌ها بودند!! با معدل ۱۲ !

محمود صادقی : برخی نماینده‌های مجلس در ماجرای بورسیه‌ها معرفی‌کننده بودند، من الان سربرگ‌هایشان را دارم ،۹۸نفر از آقازاده‌ها در لیست بورسیه‌های غیرقانونی حضور دارند.

+بهترین حرف رو مجری زد، “مسئولین به هم نون قرض میدن”👌