⏯ مرغداران سراسر کشور ازسمنان تا اراک و مشهدبه وضعیت بد وآشفته بازار دان و فروش محصولات معترضند.حتی توان تولید دانه مرغ را نداریم.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامببینید مرغداران چطور مستأصل شده اند و کسی پاسخگو نیست، توسعه نیافتگی ایران در تمام حوزه ها عریان میشود، توان تولید یک مرغ ندارند به کار ساختن موشک اند.