⏯ منوچهر وثوق، هنرمند پیشکسوت سینما، از بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای حمایت کرد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماو گفت یک هنرمند مردمی نمی‌تواند مقابل این حجم از بی‌عدالتی سکوت کند. او تاکید کرد آرزوی ایرانی آباد و آزاد را دارد.