⏯ میدان آزادی در حال ساخت

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماین میدان به عنوان نماد شهر تهران در سال ۱۳۴۹ ساخته شد و به مناسبت جشن های ۲۵۰۰ ساله, میدان شهیاد نامیده شد

طراحی و ساخت میدان را حسین امانت برعهده گرفت و بنا بود اولین جاذبه توریستی پیش روی مسافران خارجی باشد