⏯ هر جا سخن از فساد است نام محمد باقر قالیباف می‌درخشد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – هر جا سخن از فساد است نام محمد باقر قالیباف می‌درخشد.