⏯ هشدار هاشمی رفسنجانی در مورد طالبان و فتنه های نوبتی در منطقه!

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماینها نه تنها عقب مانده و متحجرند، حکومت داری هم بلد نیستند

غربی ها می خواهند اینها را به عنوان “اسلامی” معرفی کنند

طالبان و القاعده و داعش فتنه های -نوبتی- هستند که هر کدام به وقتشان رو می شوند!