⏯ واکنش تند ‎محمد اصفهانی (خواننده) به سخنان احمدی نژاد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ایشان به شدت کمبود حافظه دارند، هرگز در زمان ریاست جمهوری ایشان من اجرایی در حضورشان نداشتم.