⏯ واکنش علی ضیا به حذف ۴ صفر از پول ملی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – واکنش علی ضیا به حذف ۴ صفر از پول ملی