⏯ وضعیت تکان‌دهنده یکی از خیابان‌های شهر سی‌سخت یک روز بعد از زلزله

پایگاه خبری / تحلیلی نگامتقریبا میشه گفت خانه‌های خسارت دیده ایمن نیستند، نیاز به کمک وجود داره.

✍️ دیدگاه شما 🙏