⏯ وضعیت مردم در اردوگاه سیل‌زدگان حمیدیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شدت گرما کودکان را ازپا درآورده، کولر نداره، پتوها پر از کنه است و پتوی‌ جدید نمی‌دن، می‌خواهم برگردیم توی گِل‌ها بخوابیم