⏯ وعده های پوشالی روحانی باعث شد مادران شبها در سطلهای زباله به دنبال نان بگردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموعده های پوشالی روحانی باعث شد مادران شبها در سطلهای زباله به دنبال نان بگردند

۶ تیرماه ۹۹ – شهرستان بجنورد – پل ۱۹ مهر