⏯ وقتی هر روز چهره واقعی پیمان عارف برای همگان روشن تر می شود / پیمان عارف قرار است دامنه تخریب خود بر علیه فعالان سیاسی را تا کجا پیش ببرد ؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام بحث و جدل شنیدنی بین مهدی پرپنجی و پیمان عارف در کلاب هاوس و برخورد تند مهدی پرپنجی با پیمان عارف

پیمان عارف هر روز چهره واقعی خود مبنی بر قطعی بودن همکاری خود با سیستم های امنیتی ایران را آشکارتر می کند.

او هر از چند گاهی ، یک یا چند فعال سیاسی ایرانی مخالف حکومت ایران را مورد هجمه قرار می دهد و گویا این روش نخ نمای او پایان ندارد.

خوشبختانه امروز چهره واقعی پیمان عارف برای همه فعالان سیاسی در حال روشن شدن است.