⏯ پاسخ صریح جهانگیری به قالیباف

پایگاه خبری / تحلیلی نگام مردم مدیریت مشعشع پر از فسادتان را فراموش نکرده اند

برخی مدعی مدیریت کارآمد خودشان هستند اما زمانی که یک دستگاه را اداره کردند بدترین نوع مدیریت را به ارمغان آوردند.

مدیریت این آقایان مدعی در یک دستگاه؛ پر از فساد، گران انجام دادن فعالیت ها و بی قانونی گسترده بوده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏