⏯ پشت پرده استعفای وزیر بهداشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپس از ده ماه از اپیدمی، کرونا تعداد عظیمی مبتلا و کشتار داشته است.
افرادی که مبتلا می‌شوند عمر طبیعی نخواهند داشت به دلیل این‌که عوارض ریوی، قلبی و کلیوی طولانی‌مدتی پیدا می‌کنند.
اما حاکمیت دست به هیچ اقدام جدی نمی‌زند
تصمیم برای اعمال محدودیتها از ساعت۱۸۰۰ سیاسی و امنیتی هستند نه برای مهار کرونا
ستاد ملی کرونا بیشتر از آن‌که شامل نیرو‌های تخصصی باشند از نیرو‌های سیاسی و امنیتی …