⏯ پنجمین روز اعتصابات هماهنگ کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – پالایشگاه اصفهان پنجمین روز اعتصابات هماهنگ کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های ایران با خواست افزایش دستمزد، و بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی و بیمه/حراست، شماری از کارگران را به دلیل فیلم‌برداری، بازداشت موقت کرد