⏯ پژمان قلی پور ۲۶آبان۹۸ درست شش روز پیش از جشن عروسی برادر بزرگش، در مارلیک کرج با شلیک پنج گلوله توسط نیروهای امنیتی کشته شد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – پژمان قلی پور ۲۶آبان۹۸ درست شش روز پیش از جشن عروسی برادر بزرگش، در مارلیک کرج با شلیک پنج گلوله توسط نیروهای امنیتی کشته شد، سه گلوله به سینه‌، یک گلوله به قلب که از پشتش خارج شده بود و یک گلوله دیگر به ابرویش اصابت کرد، به تازگی دبیرستان را تمام کرده بود، پسر بلند پروازی که طرفدار دو آتشه‌ی تیم تاج بود و با شور و شوق برای آینده‌اش و رسیدن به آرزوهای کوچک و بزرگش تلاش میکرد؛ مرگ آخرین چیزی بود که پژمان قلی‌پور در ۱۸سالگی به آن فکر میکرد، او را کُشتند و تمام آرزوهایش را با خود به گور بُرد.