⏯ چالش‌ها و مسائل هلال احمر برای واردات واکسن که با مزاحمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مواجه بوده است ؛ در مصاحبه با دکتر محمدحسن قوسیان مقدم دبیرکل جمعیت هلال احمر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – با این توصیف، وزارت بهداشت از عوامل مهم جلوگیری از استفاده از ظرفیت داخلی و بین المللی هلال احمر بوده است .

به نظر می‌رسد اعمال نفوذ و معضل آفرینی وزارت بهداشت در برابر هلال احمر را رئیس محترم جمهوری در دولت جدید، باید به گونه‌ای متوقف نماید.

هلال احمر یک نهاد عمومی غیر دولتی‌ست که باید در دولت جدید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی آن، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این نهاد، نیازمند توجه شخص رئیس جمهوری را دارد.

قبل از انقلاب نیز، شخص اول کشور، رئیس افتخاری آن بود و به همین دلیل موفقیت‌ها و امکانات و خدمات گسترده‌ای داشت.