⏯ چهارراه ادیان کجاست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامچهارراه ادیان کجاست؟!

خاص ترین و عجیب ترین چهارراه دنیا که در هیچ کجا نظیر و مانندی ندارد، چهارراه ادیان تهران است.

در یک طرف این چهارراه مسجد، یک طرف دیگر کلیسا، در ضلع سوم چهارراه کنیسه و در ضلع چهارم آتشکده زرتشتیان وجود دارد.

اتفاقی بی نظیر در تمام جهان که می تواند نماد و نشانه ای برای احترام به تمام مذاهب باشد.

در واقع این چهارراه نخستین منطقه ای در ایران و جهان است که یهودی و مسیحی و مسلمان و زرتشتی در کنار هم و بدون هیچ مشکلی زندگی و عبادت می کنند.