⏯ کلیپی کوتاه از کلانشهر زاهدان که نه تصادف است نه درگیری

پایگاه خبری / تحلیلی نگامتنها مردمانی رنج دیده، محروم و مظلوم را به تصویر کشیده که از بی کفایتی‌مسئولان شان اینگونه در وسط خیابان به دنبال یک سیلندر گاز، چاره ای جز بستن‌راه ندارند آنهم در اوج گرمای تابستان/ ترس شان از زمستان سوزناک بدون‌کپسول است