⏯ کلیپی کوتاه و کمتر دیده‌شده از صحبت‌های مرحوم آیت الله هاشمی درباره مجالس عُمرکُشان

 

 

کلیپی کوتاه و کمتر دیده‌شده از صحبت‌های مرحوم آیت الله هاشمی درباره مجالس عُمرکُشان

 

برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو شوید :

 

👇👇👇