⏯ گزارش اتاق بیایید همه با هم صدای مردم مظلوم سیستان و بلوچستان باشیم در کلاب هاوس

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماتاق بیایید همه با هم صدای مردم مظلوم سیستان و بلوچستان باشیم روز یکشنبه در کلاب هاوس تشکیل شد و برخی از کارشناسان و اهالی سیستان و بلوچستان در این مورد سخن گفتند. متن پیاده شده مذاکرات این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.