⏯ گزارش اتاق خط سوم در کلاب هاوس،صندلی داغ با سید احمد شمس

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های خط سوم در کلاب هاوس ، نشست۲ساعته ای تحت عنوان : صندلی داغ با سید احمد شمس برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.