⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس،مناظره آقایان فومنی و شمس؛ آیا اصلاح نظام ممکن است؟چگونه؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست۵ساعته ای تحت عنوان : مناظره آقایان فومنی و شمس؛ آیا اصلاح نظام ممکن است؟چگونه؟،برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.