⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس،پروژه بگیرهای کلاب هاوس،تظاهر وژست انقلابی و تحمل فشارها …

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۲ ساعته ای تحت عنوان : پروژه بگیرهای کلاب هاوس،تظاهر وژست انقلابی و تحمل فشارها …،برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.