⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس، سرنوشت دانش آموزان و فرآیند آموزش ، فرهنگ و هنر در دولت رئیسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان : سرنوشت دانش آموزان و فرآیند آموزش ، فرهنگ و هنر در دولت رئیسی،برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.

✍️ دیدگاه شما 🙏