⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس؛رفتار حاکمان نظام در راستای دین یا علیه دین ؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام در ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان : رفتار حاکمان نظام در راستای دین یا علیه دین ؟ ، برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.