⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛از اتهام ترور داشمندان هسته ای تا اعترافات اجباری با شهرزاد میر قلی خان و مازیار ابراهیمی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۳ ساعته ای تحت عنوان : از اتهام ترور داشمندان هسته ای تا اعترافات اجباری با شهرزاد میر قلی خان و مازیار ابراهیمی،برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.