⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ آمریکا مهد یا ناقض حقوق بشر ؟ با شهرزاد میرقلیخان و امیر فخر آور /شهرزاد میرقلی خان: در ایران اصلا حقوق بشر وجود ندارد/امیرفخرآور:دموکرات ها در پرونده شهرزاد با جمهوری اسلامی همدست بوده اند و در حق وی خیانت کرده اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام در ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان : آمریکا مهد یا ناقض حقوق بشر ؟ با شهرزاد میرقلیخان و امیر فخر آور برگزار شد که با استقبال بسیار خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت نگام بخوانید.