⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ آنچه این دو دهه در غیاب فعالان دانشجویی بر ایران گذشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۳ ساعته ای تحت عنوان : آنچه این دو دهه در غیاب فعالان دانشجویی بر ایران گذشت،برگزار شد که با خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.