⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ آیا آقای خامنه ای از آن چه بر سر ایران می آید اطلاع دارد ؟/خامنه ای در راس همه امور است/ احتمال دارد خامنه ای در حصر فرزندش مجتبی باشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۵ ساعته ای تحت عنوان: آیا آقای خامنه ای از آن چه بر سر ایران می آید اطلاع دارد ؟برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.