⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ از نقد کتاب رفیق آیت الله تا هک دوربین ها با امیر فخرآور و شهرزاد میرقلی خان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست پنج ساعته ای تحت عنوان : از نقد کتاب رفیق آیت الله تا هک دوربین ها با امیر فخرآور و شهرزاد میرقلی خان ،برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.