⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ با عنوان انجمن حجتیه،از محمود تا محمود ( بخش دوم )

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه سلسله جلسات نگام در کلاب هاوس، که با استقبال مخاطبان نگام مواجه شد ، در ادامه موضوع جلسه قبل در رابطه با انجمن حجتیه ، این مبحث در جلسه دوم هم ادامه یافت ، و به بررسی بیشتر زوایای پیدا و پنهان این انجمن و چهره های شاخص آن پس از انقلاب و ارتباط محمود احمدی نژاد و اطرافیانش با این انجمن پرداخته شد که متن پیاده شده این اتاق در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام آمده است.