⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ با عنوان بررسی جریان فکری مصباح یزدی و محصول آن جبهه پایداری / سید احمد شمس: مصباح یزدی فتح الله گولن ایران است که موفق شده شبکه سازی کند و ۶۰ هزار نیرو پرورش دهد/در کادرسازی مصباح رقیب ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماتاق نگام در کلاب هاوس ؛ با عنوان بررسی جریان فکری مصباح یزدی و محصول آن جبهه پایداری برگزار شد و افراد مختلف در این باره به بیان نظرات خود پرداختند ، متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.