⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ ثروت ملی ایرانیان کجا باید خرج شود ؟ کرونا یا سوخت برای لبنان ؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۳ ساعته ای تحت عنوان : ثروت ملی ایرانیان کجا باید خرج شود ؟ کرونا یا سوخت برای لبنان ؟ برگزار شد که با خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گفتگو و گزارش سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.