⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ رأفت اسلامی با شکنجه حکومتی با منوچهر محمدی و مازیار ابراهیمی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام در ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۶ ساعته ای تحت عنوان : از نقد کتاب رفیق آیت الله تا هک دوربین ها با امیر فخرآور و شهرزاد میرقلی خان ،برگزار شد که با خوب مخاطبان نگام روبرو شد . متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.