⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ شکنجه های وحشیانه در زندان های نظام ؛ انکار مسئولین ، اثبات تصاویر

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان : شکنجه های وحشیانه در زندان های نظام ؛ انکار مسئولین ، اثبات تصاویر،برگزار شد که با خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.