⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ طالبان بلای جان افغانستان ، ایران و انسانیت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان : طالبان بلای جان افغانستان،ایران و انسانیت با مشارکت دوستان افغانستانی برگزار شد که با خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.