⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ نفوذ سپاه در رسانه های خارج از کشور با شهرزاد میر قلی خان و امیر فخر آور

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان : نفوذ سپاه در رسانه های خارج از کشور با شهرزاد میر قلی خان و امیر فخر آور،برگزار شد که با خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.