⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ کدام یک حاکمیت کشور را در اختیار دارند ؟ سپاه یا روحانیت ؟ / سپاه سپرمدافع روحانیت است/ روحانیت به جنایات سپاه مشروعیت می بخشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست پنج ساعته ای تحت عنوان: کدام یک حاکمیت کشور را در اختیار دارند،سپاه یا روحانیت در ادامه جلسه قبل برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد.متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.