⏯ گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ کدام یک حاکمیت کشور را در اختیار دارند ؟ سپاه یا روحانیت ؟ / اکثر شرکت کنندگان دخالت دین در سیاست را باعث فاصله گرفتن مردم از روحانیت دانستند/ جنگ بین سپاه و روحانیت یک جنگ زرگری است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست ۴ ساعته ای تحت عنوان: کدام یک حاکمیت کشور را در اختیار دارند،سپاه یا روحانیت برگزار شد

که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد. متن پیاده شده این اتاق را می توانید در بخش گفتگو و گزارش سایت خبری تحلیلی نگام بخوانید.