⏯ گفتگوی روزنامه ایران با محمدجواد ظریف با روزنامه ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگفتگوی محمدجواد ظریف با روزنامه ایران، عبارتی کوتاه و معنا دار:بله من آقای بایدن را بیش از سی سال است که میشناسم…