⏯ گفتگو با مجید نیکنام مدیر بنیاد ستار بهشتی : ثبت اولیه بنیاد در کالیفرنیای آمریکا انجام شده است و ثبت دوم آن برای یکی از ارگان های دولتی در حال انجام است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه توجه شما را به شنیدن گفتگوی سایت خبری تحلیلی نگام با مجید نیکنام مدیر بنیاد ستار بهشتی جلب می نماییم ، متن پیاده این گفتگو را می توانید در بخش گزارش و گفتگوی سایت نگام بخوانید.