⏯ گفت‌وگوی برج مراقبت فرودگاه امام تهران با هواپیمای شرکت آسمان در زمان موشک‌خوردن هواپیمای اوکراینی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگفت‌وگوی برج مراقبت فرودگاه امام تهران با هواپیمای شرکت آسمان در زمان موشک‌خوردن هواپیمای اوکراینی

یک خبرگزاری اوکراینی این فایل صوتی را منتشر کرده که مدعی‌است گفت‌وگوی میان برج مراقبت فرودگاه تهران است با یک هواپیمای مسافری تهران-شیرازِ شرکت آسمان در لحظه سرنگون‌شدن هواپیمای اوکراینی موشک‌خورده.
بنابر این فایل، که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌‌شود، خلبان هواپیمای آسمان، شلیک موشکی با نور زیاد را در آسمان تهران و پس‌از آن، یک انفجار بزرگ و پرنور را تشخیص داده‌ و به برج‌ مراقبت تهران خبر داده‌بود.

مدیرکل سازمان هواپیمایی با تایید فایل صوتی منتشر شده گفت:
اقدام تیم فنی اوکراینی در انتشار این فایل محرمانه، نقض قانون است و بر ادامه همکاری ایران با اوکراین در این پرونده تاثیر خواهد گذاشت